tirsdag 3. september 2013

Skal det være et fergeleie?

I Frederikshavn Marina - tidligere kallet Søsportshavnen - ble det for noen år tilbake på søndre molo etablert "fergeleier". Her kunne andelshaverne for egen regning pæle og bygge utstikkere fra kaia som er en del av moloen. I ettertid har disse plassene blitt kallet for FÆRGELEJER, og har sågar sin egen formann som selv har sin yacht liggende her.

På grunn av tidens økonomiske situasjon, er det ikke lenger venteliste på disse plassene, og 1-2 av dem ligger til salgs for rundt 30.000 danske kroner. I tillegg betaler man årlig leie etter hvor bred plass man har.
Det finnes både "hele" og "halve" fergeleier. Seilbåten midt i bildet har det man kaller helt leie, fordi man ikke deler plassen og dermed har en annen båt på en av sidene. Et halvt fergeleie er når det ligger to båter i et helt, for å forklare det enkelt.

Alle plassene har strøm hele året, og tilgang til vann i sommersesongen.
Er man medlem, har man også tilgang til bade- og dusjfasiliteter, man kan benytte verkstedet, og bl.a. leie flotte selskapslokaler til billig penge. Det er godt miljø i området, en egen dugnadsgjeng som møtes ukentlig, og en trivelig havnefogd er også lønnet av havnen på helårsbasis.

Litt morsomt at man ikke skal lenger enn over Skagerrak til f.eks. Sandefjord, hvor prisene på båtplasser er betydelig høyere enn her i Frederikshavn. Les mer om havnen på http://www.frederikshavnmarina.dk/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar