mandag 18. november 2013

Høy stemning i Danske Bank - selv minus 100.000 kunder

Jeg har ikke sansen for store konserner, multinasjonale selskaper og sammenslåinger for å oppnå "stordriftsfordeler". Det gir ofte gevinst for eierne, men taperne er kundene, brukerne og de ansatte som i en slik prosess vanligvis presses til å yte mer på samme eller mindre tid enn tidligere.

Et godt eksempel på sistnevnte er de såkalte bankrådgiverne (som selvfølgelig er selgere), som i tillegg til å hjelpe med den daglige økonomien også skal selge forsikringer og rådgi om finansielle produkter vi forstår de ikke har nok kjennskap til. Den store erstatningssaken mot Den norske Banks lånefinansierte produkter for noen år tilbake - som banken tapte - viser dessverre at dette er fakta.

Allikevel står på bankene på som aldri før for å tjene mer penger!
Beundringsverdig frekt var det derfor når Danske Bank (i Danmark) for en tid tilbake begynte å ta gebyr av sine kunder for å i det hele tatt få benytte banken. Dette gjaldt først og fremst kundemassen som ikke hadde større lån og investeringer. Heldigvis reagerte kundene på dette, så innen sommeren 2013 hadde banken 40.000 færre kunder. I oktober samme år, skriver JyllandsPosten at tallet på kunder som har forlatt banken nå har passert 100.000. Dette er ikke nevnt med ett ord, i delårsrapporten fra konsernet.

En total skivebom! Muligens derfor banken har skaffet en ny toppsjef. Som har noen andre, og forhåpentligvis bedre idèer om kundepleie enn forgjengeren. Den nye sjefen - som forøvrig er norsk - har besluttet å "senke tempoet på filialnedleggelsene", og dessuten stengt direksjonskantinen i hovedkvarteret. Det betyr at sjefene nå ikke lenger får spise deres høyt belagte smørbrød alene, men må sitte sammen med de øvrige ansatte å spise...

Konsernet Danske Bank har 661 filialer og kontorer i de nordeuropeiske land.
I 2013s første 9 måneder hadde de et samlet overskudd før skatt på 8,2 milliarder kroner!
Det betyr at de ca 20.000 heltidsansatte tjener hjem ca 410.000 kr hver, hvilket er meget godt gjort.
I hele år 2012 hadde konsernet et overskudd på 13,3 milliarder danske kroner.
Men dette er altså ikke nok. Man fortsetter å nedlegge filialer, og jobber intenst (kan vi lese i delårsrapporten) med å nedlegge og nedbemanne, dvs. kutte kostnader, så det blir enda mer overskudd.
Av overskuddet er det bankens mål å gi 40% i utbytte.

Det er interessant å vite hvor mye kundene ville spart, hvis bankens fokus var anderledes:
Hvis overskuddet ble gitt tilbake til kundene - dvs. at banken ikke skulle gjøre annet enn å gå i balanse - ville det vært langt mer interessant for meg å være kunde i Danske Bank.
Jeg ønsker ikke å være med på galeien med å skuffe enda mer penger i grådige aksjonærers kommer. Og jeg bruker ordet grådige, når et overskudd på 8,2 milliarder allikevel ikke er nok.
Med denne tankegangen ville man også redusert administrasjonen vesentlig, og heller prioritert filialene hvor kundene kan møte bankansatte, og få svar på sine spørsmål face to face, for de som ønsker det.

I Norge har Fokus Bank har vært eid av Danske Bank i en årrekke. Navnet ble endret til Danske Bank 15. november 2012.
Det norske hovedkontoret ligger i Trondheim. 31 filialer med ca 1000 ansatte er fordelt utover kongeriket. Banken har ca 270.000 kunder i Norge, som tilsvarer en markedsandel på ca 5 %.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar